LAATSTE UPDATE: 11 MEI, 2020

Privacybeleid

DEZE PAGINA INFORMEERT U OVER ONS BELEID VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN PERSOONLIJKE DATA, WELKE WIJ VERWERVEN VAN GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE. WIJ GERBUIKEN UW PERSOONSGEGEVENS ENKEL EN ALLEEN VOOR HET VOORZIEN EN HET VERBETEREN VAN ONZE WEBSITE. DOOR HET GERBRUIK VAN ONZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET HET VERZAMELEN EN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DIT BELEID.

Ymage BV (of nog, “Ymage”, “wij”, “ons” en “onze”) respecteert uw privacy en heeft dit privacybeleid ingesteld om u in uw hoedanigheid als gebruiker van Ymage.com (of nog, “website” en “site”) waarop u zich bevindt te beschermen. Lees verder om te leren hoe we informatie verzamelen en gebruiken die is verkregen via de site. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid of de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via legal@ymage.com.

DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IS BELANGRIJK, MAAR ONTHOUD DAT GEEN ENKELE VERZENDMETHODE VIA INTERNET OF ELEKTRONISCHE OPSLAG 100% VEILIG IS. HOEWEL WIJ ERNAAR STREVEN OM COMMERCIEEL AANVAARDBARE MIDDELEN TE GEBRUIKEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN, KUNNEN WIJ GEEN ABSOLUTE VEILIGHEID GARANDEREN.

1. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens is informatie die gebruikt wordt bij het identificeren van de gebruiker op de site en omvatten uw emailadres, volledige naam en telefoonnummer (wat wij uw “persoonlijke gegevens” noemen). Wanneer u zich aanmeldt als gebruiker op onze site vragen wij u om deze informatie of persoonlijke gegevens.

Als wij namens u persoonlijke gegevens verwerken, zullen we:

  • de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze werd voorzien en, zoals strikt noodzakelijk, om onze service aan u te leveren;
  • uw persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder uw toestemming, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is;
  • voldoen aan alle bepalingen van de Europese wet op gegevensbescherming (inclusief, maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming), wanneer deze van kracht wordt;
  • voldoende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en accidentele schade.

2. Log data

Net als veel andere website exploitanten, verzamelen we niet persoonlijke informatie (“log data”) die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt. Deze log data gegevens kunnen informatie bevatten, zoals het Internet Protocol (“IP”) van uw computer, type browser, browser-versie, de pagina’s van onze site die u bezoekt, de tijd en de datum van uw bezoek, de tijd besteed aan deze pagina’s en andere statistieken. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de diensten van derden, zoals bijvoobeeld Google Analytics, om het verzamelen, monitoren en analyseren van deze log data. De informatie die wij delen, omvat geen persoonlijke informatie.

3. Communicatie

U houdt altijd zelf de controle over uw informatie. Wanneer u ons uw emailadres hebt toevertrouwd zullen we u periodiek op de hoogte houden van nieuwe producten en diensten die wij aanbieden. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor deze berichten.

4. Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waarin een anonieme unieke identificator is ingesloten. Cookies worden op uw browser van een website verzonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Net als veel andere sites, gebruiken wij “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als u geen cookies accepteert, bent u niet in staat om sommige delen van onze site te gebruiken of te bezoeken.

5. Beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is enorm belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat er geen enkele methode van overdracht of interactie via het internet, methode van elektronische opslag, voor de volle 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet de absolute veiligheid waarborgen. U accepteert de inherente veiligheidsimplicaties van het verstrekken van informatie over internet en zullen ons niet verantwoordelijk houden voor enige inbreuk op de beveiliging. Tenzij u ons voorafgaand schriftelijke toestemming hebt gegeven, moet deze geheim worden gehouden en mag deze niet bekendgemaakt aan iemand.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid is op dit moment in zijn hoedanigheid onmiddellijk en effectief van kracht, inclusief eventuele toekomstige wijzigingen in deze bepalingen. Wij behouden ons het recht om dit beleid bij te werken en of te wijzigen op elk gewenst moment. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid op regelmatige basis te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de dienst nadat wij alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina bekend hebben gemaakt, zal uw erkenning van de wijzigingen onderstrepen en uw toestemming onderschrijven om zich te houden aan deze wijzigingen. Alle materiële wijzigingen in dit privacybeleid, zullen wij aankondigen, hetzij via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door het plaatsen van een prominente aankondiging op onze website.

7. Gebruik van foto’s

Het inzenden van foto’s ten einde het gebruik van onze service. Onze site voorziet in het aanpassen van de foto’s die ons toegezonden worden door onze klanten. Wij gebruiken deze foto’s nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Na bewerking zetten wij deze foto’s op een publieke internet locatie, waarvan de URL niet bekend wordt gemaakt. Doordat deze locatie publiek, maar niet bekend is, zal er ten alle tijden een risico bestaan dat er foto’s worden gestolen of foutief worden verstuurd. Wij raden u dan ook aan nooit de download URL te delen met anderen en ons nooit beelden in te zenden die mogelijkerwijs gevoelige informatie bevatten van uzelf of anderen. We zijn nooit aansprakelijk te houden voor het maken van een fout waarbij informatie door ons toedoen bij de verkeerde persoon terechtkomt.

8. Contacteer ons

Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben wilt bekijken of betwisten, of als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via legal@ymage.com.